“Kia ara ake te herenga tangata ki te whei ao ki te ao marama. Success empowers positive change, stand tall, stand proud, stand united”.¹

Frame 1

Frame 2

Frame 3

1. Like Minds, Like Mine.